tel.: 519 875 236 gg: 40850240

formularz kontaktowy

Imię/Nazwisko:

Twój email:

Telefon:

Twoje zapytanie:


regulamin

§ 1. ZASADY OGÓLNE

Usługi realizowane są przez Serwis według wytycznych i sugestii Zamawiającego.Usługi wykonywane przez nasz Serwis stanowić mogą tylko i wyłącznie pomoc przy samodzielnym pisaniu pracy i nie stanowią gotowych prac.Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wykonanych opracowań w sposób sprzeczny z prawem autorskim lub kodeksem karnym.

§ 2. ZAPYTANIE I JEGO REALIZACJA

Pod pojęciem “zapytanie” rozumie się następujące wstępne czynności:

  • Określenie rodzaju pomocy,
  • ustalenie terminu realizacji,

Usługi w ramach zapytania realizowane są poprzez wysłanie do Serwisu http://ekorepetycje.eu/ wiadomości e-mail zawierającej wytyczne w ust. 1 powyżej. Serwis dokonuje wyceny wykonanej pracy w oparciu o otrzymane informacje.

§ 3. REALIZACJA USŁUGI

Usługi są realizowane po wpłynięciu na konto Serwisu http://ekorepetycje.eu/ ustalonej pomiędzy Stronami kwoty. Realizacja usługi oraz rozliczenie następuje zgodnie z ustaleniami, najczęściej w układzie etapowym.

§ 4. CENA

Całkowity koszt realizacji usługi jest uzależniony od oczekiwań, rodzaju pomocy i terminu. Jest ona wynikiem ustaleń poczynionych pomiędzy Stronami.

§  5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Efekty usług realizowanych przez Serwis są przygotowywane indywidualnie i jednorazowo oraz nie podlegają dalszej odsprzedaży. Serwis zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie i dowolnym zakresie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego. Ewentualnie powstałe spory w pierwszej kolejności Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie http://ekorepetycje.eu/.